Shqiperia nder vendet me perdorimin me te larte te energjise se rinovueshme ne rajon

Written by on 12/02/2019

Shqiperia nder vendet me perdorimin me te larte te energjise se rinovueshme ne
rajon
Shqiperia dhe Mali i Zi kane perdorimin me te larte te energjise se rinovueshme ne rajon.
Sipas te dhenave qe ka publikuar Eurostat mbi perdorimin e energjise se rinovueshme ne
vendet e Bashkimit Europian, 34.6% e totalit te energjise konsumuar ne Shqiper vjen nga
burimet te rinovueshme te enerigjise. Deri ne 2020 Shqiperia synon qe te arrije rreth 38%
te energjise se rinovueshme prej burimeve te rinovueshme. Objektivi i BE-se eshte te
perdore rreth 20% te energjise ne konsumin final bruto te energjise nga burimet e
rinovueshmederi ne vitin 2020 dhe te pakten 32% deri ne vitin 2030. Nder vendet e
Bashkimit Europian, perqindjen me te larte te energjise se perdorur nga burime te
rinovueshme e ka Suedia dhe Finlanda, te cilat perdorin perkatesisht 54.5% dhe 41% te
energjise nga burime te rinovueshme. Me pas renditen Letonia, Danimarka dhe Austria.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist