Kuvendi miraton ndryshimet ne ligjin per TVSh, lehtesi per agroturizmin

Written by on 10/07/2018

Kuvendi miraton ndryshimet ne ligjin per TVSh, lehtesi per agroturizmin

 

Kuvendi miratoi propozimet e qeverise per disa ndryshme ne ligjin e Tatimit mbi Vleren e Shtuar, ate per tatimin mbi te ardhurat si dhe taksat vendore. Ndryshimet marrin fuqi ligjore ne 1 janar 2019. Propozimet parashikojne lehtesi per agroturizmin ku norma e tatimfitimit behet 5 per qind per nje periudhe 10 vjeçare per strukturat qe perfitojne certifikimin deri ne vitin 2021. Efektet e normes se reduktuar fillojne ne vitin pasardhes pas perfitimit te statusit. Ne ligjin per Tatimin mbi Vleren e Shtuar jane bere ndryshimet e nevojshme per te perfshire tek shkalla 6 per qind edhe subjektet qe operojne ne agroturizem si pjese e lehtesive te menduara per nxitjen e ketij sektori. Shkalla e reduktuar e tatimit mbi vleren e shtuar 6 per qind aplikohet per furnizimin e sherbimit te akomodimit, restorantit, te ofruar brenda strukturave ne te cilat zhvillohet veprimtari pritese e certifikuar si ‘agroturizem’, sipas legjislacionit ne fuqi ne fushen e turizmit, me perjashtim te furnizimit te pijeve, te ofruar ne keto struktura. 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist