Drejtoria e Tatimeve takim me shoqatat e turizmit ne vend!

Written by on 05/06/2018

Drejtoria e Pergjitshme e Tatimeve organizoi nje tryeze te perbashket me perfaqesuesit e shoqatave kryesore te sektorit te turizmit ne vend. Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve ka filluar zbatimin e nje plani te detajuar veprimesh per bizneset ne sektorin turistik. Qellimi i ketoj plani eshte te nxiten tatimpaguesit e ketij sektori, qe te permiresojne vetedeklarimet e tyre dhe te permbushin me korrektesi te gjitha detyrimet qe percakton ligji. Qellimi i zbatimit te ketyre masave, qe do te shtrihen deri ne fund te muajit shtator, nuk eshte penalizimi i bizneseve, por mbarevajtaj e ketij sezoni, reduktimi i informalitetit dhe rritja e te te ardhurave ne buxhetin e shtetit. Perfaqesuesit e kater shoqatave kryesore ne vend, vleresuan nismen e Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve ne sektorin e turizmit dhe kerkuan rritje te bashkepunimit per te luftuar informalitetin.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist