Kontributi i turizmit ne PPB mbetet gjithnje ne rritje.
Travel News

Turizmi parashikohet te jap nje kontribut total deri ne 33% ne Prodhimin e brendshem bruto deri ne vitin 2027, dhe çdo i trete i punesuar te jete ne kete sektor.Sipas ministrise se Turizmit dhe Mjedisit, Shqiperia eshte e pozicionuar ne menyre strategjike per t’i permbushur pritshmerite gjithnje ne rritje per nje treg te qendrueshem turizmi, me orientim nga natyra dhe kultura.Viti 2017 u mbyll me mbi 1.5 miliarde Euro te ardhura nga turizmi dhe mbi 5 milione vizitore te jashtem...

Like
70
0
Friday, 23 February 2018